15. Svibanj 2011.
Thea

U službi zrelosti vjere i rasta osoba. Katehetska i religijskopedagoška promišljanja u suvremenom kontekstu« autorice s. Ane Thee Filipović nova je knjiga objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Svojom tematikom nastavlja niz knjiga biblioteke »Teološke rasprave i komentari«, u kojoj od 2004. izlaze knjige vodećih hrvatskih teologa s različitih područja teološke znanosti.

Novoobjavljena knjiga na 286 stranica, kroz pet poglavlja, želi uvesti čitatelje u suvremeno poimanje kateheze u Crkvi te ih provesti kroz različita područja katehetskog promišljanja i djelovanja koja obilježavaju današnji trenutak Crkve i društva.

Prvo poglavlje bavi se temeljnim pojmovima i polazištima katehetskog diskursa.

Drugo poglavlje prikazuje suvremena žarišta i brizantne teme katehetskog i religijskopedagoškog promišljanja u Europi i u Hrvatskoj te ujedno naznačuje temeljne koordinate kateheze i religioznog odgoja u naše vrijeme.

U trećem poglavlju propituje se stanje kateheze u Hrvatskoj, na temelju empirijskih ispitivanja i dobivenih uvida. Tumačenjem podataka istodobno se upozorava na nužnost novih zaokreta i pravce novih usmjerenja kateheze u Hrvatskoj.

Četvrto poglavlje povezuje katehezu Crkve i školski vjeronauk kao posebno mjesto pedagoškog služenja Crkve mladim naraštajima i društvu u cjelini, usredotočujući pozornost na odnos između vjeronauka, vjeroučitelja i vjeroučiteljica i župnih zajednica. Pri tome se otkrivaju izvori mogućih nesporazuma i napetosti te očituje nužnost međusobne upućenosti i suradnje.

Posljednje poglavlje pokazuje značenje i suvremene modele školskog vjeronauka u europskom kontekstu te osvjetljuje pitanja koja Crkvi i njezinoj teologiji upućuju razvoji u suvremenom društvu, obrazovanju i znanosti kroz prizmu školskog vjeronauka. (gk)

IZ RECENZIJA

Autorica je otvorila i kontekstualizirala suvremeni epistemološki status kateheze/katehetike odnosno religioznog odgoja i religijske pedagogije kao i, s tim u svezi, dva glavna mjesta ostvarivanja kateheze odnosno religijskoga odgoja i teorijske refleksije, a to je crkvena/župna zajednica i javne odgojno-obrazovne ustanove. (prof. dr. sc. Alojzije Hoblaj) 
U knjizi pronalazimo brojne aspekte i teme koje zanimaju i teoretičare i praktičare, pedagoge, teologe, kršćanske roditelje i odgajatelje u vjeri, voditelje kršćanskih zajednica. Teoretičarima kateheze i religioznog odgoja knjiga pruža izvrstan uvid u suvremenu katehetsku misao i najnoviju literaturu. (Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić) 
Da bi se došlo do rasta u ozbiljnosti vjere i vjerskoga života u osobnom prihvaćanju, životu u župnoj zajednici i društvu koje po sebi u mnogočemu gubi obilježja kršćanskoga društva, potreban je unutar cjelokupnog ostvarivanja i djelovanja Crkve i kvalitetno osmišljen proces katehizacije... (prof. dr. sc. Josip Šimunović)

O AUTORICI

Ana s. Thea Filipović, članica Družbe sestara Naše Gospe,  docentica je na katedri Religiozne pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na različitim znanstveno-razvojnim projektima te članica više vijeća, društava i uredništava časopisa.

Objavila je tri knjige i niz znanstvenih i stručnih članaka iz područja religijske pedagogije i katehetike te interdisciplinarnih područja. Održala brojna predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim, znanstveno-stručnim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

 

S. Thei iskreno čestitamo na objavljenoj knjizi, želimo joj Božji blagoslov u daljnjem  radu na rastu Kraljevstva Božjega u svijetu i u dušama a svim čitateljima knjige želimo da u njoj nađu misao i poruku koju je autorica željela priopćiti.

  Povratak na sve Vijesti