3. Travanj 2014.

Prefekt Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života kardinal João Braz de Aviz uputio je predsjedniku Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica o. Vinku Mamiću pismo kojim se osvrće na prošlogodišnju Plenarnu skupštinu HKVRPP-a. Pismo dajemo u cijelosti.

Iz Vatikana, 28. veljače 2014.

Prečasni oče,
ovaj je dikasterij putem Apostolske nuncijature primio godišnje Izvješće o aktivnostima Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (HKVRPP) te Zapisniks 44. godišnje skupštine, koja je održana u Zagrebu 16. i 17. listopada 2014.

Sa živim smo zanimanjem čitali Izvješće, koje ističe bogatstvo i životnost posvećenog života u Hrvatskoj. U godini o kojoj je riječ ostvarene su brojne i vrlo zanimljive inicijative: tome se iskreno radujemo i pozivamo Vas da nastavite tim putem, trudeći se da svjedočanstvo evanđeoskog života sve većim sjajem zablista u kršćanskom narodu drage hrvatske zemlje.

Posebno nam je drago istaknuti lijepu suradnju HKVRPP-a s mjesnim ordinarijima, razne obljetnice, među kojima je čak mnogo i stogodišnjica, koje su slavile redovničke ustanove, učinkovit rad raznih povjerenstava i Stalnog vijeća ne zanemarujući pritom duhovne i odgojno-obrazovne programe za redovnike i redovnice i nadasve dragocjenu suradnju s udrugom RENATE (Religious in Europe Networking Against Traffic and Exploitation). Pozivamo vas također da sve više rastete u zajedništvu s pastirima krajevne Crkve i sa svima onima koji, na bilo koji način, traže istinu i trude se unositi mir i pravdu u svijet.

Jedan od najzanimljivijih događaja na zasjedanju, kako nam se čini, bio je susret s prof. dr. Zdravom Tomcem koji vam je govorio na temu "Hrvatska u Europskoj Uniji: novi izazovi i mogućnosti za našu Crkvu i redovništvo". Nema sumnje da je ulazak Hrvatske u zajednicu europskih naroda bio događaj bremenit važnim posljedicama i mogućnostima. Ali, kao što je s pravom istaknuo predavač, ne smiju se podcijeniti ni opasnosti koje to za sobom povlači, a to je prije svega gubljenje vlastitog identiteta. Nažalost se dogodilo također u drugim zemljama da su ljudi, zaslijepljeni lažnim i često kratkotrajnim blagostanjem, pohrlili prema materijalnim vrijednostima, zaboravljajući duhovne. Čini se da, u nekim slučajevima, ni posvećeni život nije ostao imun na tu opasnu tendenciju: poput tihog i smrtonosnog otrova širile su se navike i zastranjenja, ti izdanci sekularizacije, koji su doveli u opasnost pravi i duboki smisao redovničkog života, a to je radikalno nasljedovanje izbliza Krista, čista siromašna i poslušna. Vjera kršćana i radosno svjedočanstvo posvećenih muškaraca i žena spasit će svijet, stvarajući kulturu životu, utemeljenu na ljubavi prema Bogu. Stoga nam se čini da je poziv prof. Tomca prikladan i koristan.

Uvjerenja smo da se s tim izazovima treba uhvatiti u koštac sveobuhvatnom izgradnjom (formacijom) koja će pomoći posvećenim osobama da budu muškarci i žene sposobni za dijalog, prihvaćanje i dijeljenje. Zbog toga, dok pohvaljujemo pokretanje inicijative za pokretanje studija "Teologije posvećenog života", pozivamo Vas da ulažete snage i resurse za trajnu izgradnju koja će moći ponuditi redovnicima i redovnicama jednu biblijsku, teološku, povijesno-kulturnu, psiho-sociološku i pravnu perspektivu.

Za vrijeme zasjedanja spomenulo se također neke susrete s Hrvatskom biskupskom konferencijom, koje držimo osobito važnim. Ističemo susret na kojem su sudjelovali provincijalni ministri, koji je imao za temu "Nove zajednice u Crkvi – razlikovanje duhova", u kojem je s velikom oštroumnošću dotaknuta jedna od iznimno aktualnih tema o kojoj treba jasno govoriti te je sve više rasvijetliti. Ništa manje važan nije bio ni susret između HKVRP i Konferencije viših poglavara Bosne i Hercegovine (KVRPP BiH) o pastoralu zvanja što i nadalje predstavlja jedno od veoma gorućih pitanja na razini čitave Crkve zbog krize zvanja u kojoj se nalazi posvećeni život. Zanimljivo je primijetiti kako je za to pitanje zanimanje pokazalo također Mješovito povjerenstvo osnovano sa ciljem uspostave djelotvornije suradnje između dvaju konferencija.

Gotovo na samom kraju zasjedanja sudionike je posjetio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Alessandro D'Errico, koji je također slavio euharistiju, zadržavši se zatim s redovnicima i redovnicama. Nuncij cijeni i poštuje posvećeni život u Hrvatskoj, zbog djelotvornog doprinosa partikularnoj Crkvi. Sviđa nam se na kraju ovog pisma, kao zaključak, ponoviti lijepe riječi mons. D'Errica, koji je pozvao čitavu Crkvu, a na poseban način posvećeni život, "da se ne zatvori u sebe samu, da ne postane samodostatna. Crkva mora izići na rubove, materijalne i duhovne rubove, ali i prema onima koji ne misle kao mi, niti imaju vjeru kao mi. U svemu tome treba imati veliko povjerenje da možemo i trebamo služiti narodu kojemu smo poslani."

Koristim ovu priliku da uputim srdačan pozdrav svim posvećenim muškarcima i ženama u Hrvatskoj kojeg od svega srca blagoslivljam.

João Braz Kard. de Aviz, pročelnik Kongregacije

  Povratak na sve Vijesti