25. Siječanj 2024.

Prof. dr. sc. Ana Thea Filipović održala je u utorak 23. siječnja 2024. godine u sklopu 64. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu predavanje o temi „Kateheza odraslih u kontekstu društvenih i crkvenih promjena: od predvečerja Drugog vatikanskog koncila do Sinode o sinodalnosti Crkve“.

Predavačica je prikazala društvene i kulturne promjene koje su pridonijele prepoznavanju kateheze odraslih kao glavnog oblika kateheze u Crkvi od koncilskog razdoblja do danas na razini crkvenih dokumenata, ali i u mnogim katehetskim naporima u mjesnim Crkvama.

Govoreći o značenju II. vatikanskog koncila, prof. Filipović rekla je da se u brojnim dokumentima govori o katehezi, iako nije izdan nijedan isključivo katehetski dokument. „Nova slika Crkve koja se zasniva na temeljnoj jednakosti svih vjernika na temelju krsne milosti i dostojanstva, kao subjekt crkvenog života i djelovanja, omogućila je osmišljavanje novih didaktičkih modela koji se zasnivaju na dijaloško-partnerskom stilu katehetskog naviještanja“, kazala je. Istaknula je da je kateheza odraslih u prvoj fazi nakon Koncila doživjela „svoje proljeće“ te predstavila načine djelovanja Crkve u tom vremenu.

„Katehetski dokumenti nakon Koncila, svi odreda, naglašavaju da je kateheza odraslih glavni oblik kateheze“, naglasila je predavačica navodeći potom konkretne brojeve određenih dokumenata poput Općeg direktorija za katehezu.

Govoreći o aktualnoj Sinodi o sinodalnosti Crkve, prof. Filipović poručila je da se ona nadovezuje na još neispunjenu zadaću komunitarne preobrazbe Crkve te je usredotočena na iskustvo Crkve kao zajednice. Naglasila je da obitelj i dalje ima glavnu ulogu u prenošenju vjere, ali i navela neke od brojnih pokreta i inicijativa Crkve danas.

  Povratak na sve Vijesti