22. Travanj 2011.
U sjeni Raspela

Tako je dobro

zakloniti srce

i misli

i život

u sjeni Raspela.

 

Tamo bih milosrđu Tvome

Bože,

vijence pohvale plela.

 

s. Fides Vidaković, SNG

  Povratak na sve Stvaralaštvo