27. Lipanj 2012.
Pusti, dobro je…

Pođi u osamu,
Nemoj u grču slagati sve
Do posljednjeg praha i zadnje mrvice.
Pusti, dobro je.

Ne trebaš do u nedogled pratiti
Korake nesigurne i buntovne.
Pusti, dobro je.

Neka i šume i drveća imaju svoj hod,
Svoj pjev i noćnu tišinu.
Pusti, dobro je.

Svaka će rana kad-tad zacijeliti,
Posijano sjeme izniknut će usprkos svega.
Pusti, dobro je.

Pusti …
Pusti, Dobri je!

Nek' On razriješi čvorove briga i sumnja,
A ti otpusti umorne misli i želje,
pođi u osamu i otpočini malo.
Dobro je.

 

s. Martina Koprivnjak

  Povratak na sve Stvaralaštvo