Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Budite milosrdne samaritanke za sve one koji su postali žrtvom duševne bijede u neznanju!
 • Bog je dobar, On je samo dobar!
 • Kako su vrijedni sažaljenja oni koji ljube ovaj svijet i traže svoje blaženstvo u stvorenjima. Moje je blaženstvo u Bogu. Jedino u Njemu želim naći svoj mir i savršeno blaženstvo!
 • Važne stvari koje moraju trajati, nisu nikad dovršene i zrele u času rađanja!
 • Činite sve iz žeđi za Bogom. Sve kao djelo Božje, koje dugujete Bogu, koje Bog zapovijeda, koje Bog nagrađuje i u kojem Bog ne će naći nikakve nemarnosti!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Sva ću se skloniti i predati tebi, tvojoj ljubavi, o Majko najbolja!
 • Nastojmo da čistom nakanom i nesebičnom ljubavlju težimo samo za Bogom!
 • Da bi ušli, moramo se truditi!
 • Šutnja je nužna za dobar red, za molitvu, za studij, za redovničku savršenost. U šutnji duša najbolje sazrijeva!
 • Moram staviti na stranu svoje sitne interese, svoje malo slavohleplje!
 
pročitajte više