Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Zar će ljubav moći djelovati, ako se žaca neugodnosti;
 • Prijatelji su veća dragocjenost nego što si vi to možete zamisliti. Ja ih cijenim, poštujem i ljubim kao blago koje je samo nebo poslalo našoj Kongregaciji.
 • Nema ništa čime bih više Presvetu Djevicu mogli častiti do ljubavi prema njenom Sinu; kao što ni Isusu ništa nije milije od ljubavi i čašćenja koje iskazujemo njegovoj Majci!
 • Oni koji ne plaćaju rado, imaju uvijek dugove!
 • Volja je Božja da ga savršeno ljubite i svuda slijedite poklonivši mu svu svoju ljubav ... Izvan njega, neka ni uz što ne prione vaše srce!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Svako djelo dobro izvršeno, najbolja je priprava na smrt.
 • Tebi MAJKO na čast danas sve, sve dobro što učinim!
 • Nastojmo da čistom nakanom i nesebičnom ljubavlju težimo samo za Bogom!
 • Radost je sjećanje na Boga!
 • Način na koji se dajemo Bogu ili bližnjemu vrijedi više nego sam dar!
 
pročitajte više