2. Travanj 2019.
Dsc 0339-1024x453

Zagreb, IKA

Na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 29. i subotu 30. ožujka održan je Međunarodni višejezični istraživački kolokvij profesora i studenata zagrebačkog KBF-a i Teološkog fakulteta Katoličkog sveučilišta u Eichstättu – Ingolstadtu. Tema kolokvija, nadahnuta na temi nedavno održane XV. redovne Biskupske sinode »Mladi, vjera i razlučivanje zvanja«, bila je naslovljena »Sinodalni put kao paradigma crkvenog pastorala (mladih)«.

Na početku kolokvija riječ dobrodošlice uime domaćina izrekao je dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. fra Mario Cifrak koji je predstavio život i djelatnost Fakulteta te profesore i studente koji će sudjelovati u radu Kolokvija, zahvalivši posebno prof. dr. Ani s. Thei Filipović, predsjednici znanstveno-organizacijskog odbora za uloženi trud u organizaciju Kolokvija.

Prof. dr. Sebastian Kießig, član znanstveno-organizacijskog odbora Kolokvija, s Teološkog fakulteta Katoličkog sveučilišta u  Eichstättu – Ingolstadtu predstavio je život i djelatnost Fakulteta i Sveučilišta te dvanaestero studenata diplomskog i poslijediplomskog studija koji će sudjelovati u radu Kolokvija. Nakon uvoda u temu, u kojemu je prof. Filipović naglasila paradigmatsku važnost sinodalnog procesa za pastoralnu praksu te istaknula aktualnost teme s obzirom na objavljivanje postsinodalne apostolske pobudnice »Christus vivit« 2. travnja 2019. godine, profesori i studenti obišli su Nadbiskupijski pastoralni institut, gdje su se pod vodstvom ravnatelja prof. dr. Josipa Šimunovića upoznali s područjima rada Instituta te s programima koji se trenutačno odvijaju u Institutu.

Drugog dana Kolokvija održan je niz predavanja s obzirom na temu Kolokvija te studentske radionice o tematskim jedinicama završnog dokumenta Sinode o mladima.

Prof. dr. Sebastian Kießig održao je predavanje: Synod of Bishops on Young People: From Preparatory to Final Document (Biskupska sinoda o mladima: od pripremnog do završnog dokumenta), unutar kojega je objasnio motive za održavanje Biskupske sinode o mladima, način izrade Radnoga dokumenta, tijek Sinode, sastav sudionika Sinode te usvajanje Završnog dokumenta Biskupske sinode.

Prof. dr. Ana s. Thea Filipović održala je izlaganje Synodalität als Weg des Lernens in Kirche und Gesellschaft (Sinodalnost kao put učenja u Crkvi i društvu). Uputila je na značenje i razvoj sinodalnosti u povijesti Crkve te na iskustvo biskupskih sinoda od Koncila na ovamo, pri čemu je istaknula nekoliko najznačajnijih poruka sudionika Biskupske sinode o mladima 2018. godine, povezavši ih s religijskopedagoškim konceptom transformativnog učenja te značenjem za Crkvu i njezin doprinos društvu u Hrvatskoj.

Prof. dr. Josip Šimunović izlagao je na temu Kirchliche Praxis und Modelle der Jugendpastoral in Kroatien (Crkvena praksa i modeli pastorala mladih u Hrvatskoj). Prikazao je najznačajnije modele pastorala mladih u Hrvatskoj na različitim razinama, tj. od Hrvatske biskupske konferencije preko pojedinih biskupijskih ureda za mlade pa sve do župnih zajednica, posebno upućujući na važnost susreta Hrvatske katoličke mladeži koji će se održati u Zagrebu 2020. godine.

Prof. dr. Ružica Razum održala je predavanje na temu Young People, Faith, Spirituality, Ecclesiality (Mladi, vjera, duhovnost, crkvenost). Iznijela je rezultate najvažnijih istraživanja s obzirom na mišljenje mladih o vjeri, pristupima duhovnosti i njihovim odnosima prema življenju crkvenosti te o izazovima koje mišljenje mladih stavlja pred pastoral mladih.

Doc. dr. Denis Barić, izlažući na temu Kulturelle Veränderungen und Jugendliche: die Bedeutung für die Jugendpastoral (Kulturalne promjene i mladi: značenje za pastoral mladih), uputio je na promjene koje su se dogodile u nekoliko posljednjih desetljeća u većini europskih zemalja na više razina (ekonomskoj, kulturalnoj, znanstvenoj, političkoj, religijskoj) te kako naspram svega toga djelovati unutar pastorala mladih, ističući nekoliko važnih smjernica: slušati mlade i ići u korak s njima, sustavnost pastorala te na stvaranje novih oblika zajedništva u kojima će se graditi autentični odnosi.

Doc. dr. Kata s. Amabilis Jurić izlagala je na temu Jugendliche und geistliche Begleitung: die Figur des Begleiters/ derBegleiterin (Mladi i duhovno praćenje: lik pratitelja/pratiteljice). Istaknula je važnost duhovnog vođenja u radu s mladima, pogotovo u vrijeme sve izraženijih promjena na svim razinama u društvu te navela koje bi kvalitete u radu s mladima duhovni voditelj trebao posjedovati.

Nakon održanih kratkih predavanja i tematske rasprave, studenti dvaju Fakulteta nastavili su s radom u skupinama u kojima su obrađivali teme iz Završnog dokumenta Sinode o mladima, odnosno proučavali materijale koje su krajevne Crkve poslale na temelju upitnika iz Pripremnog dokumenta Biskupske sinode o mladima, a rezultate su iznijeli u završnom plenumu nakon rada u radionicama, pri čemu su naglasili najznačajnije specifičnosti vlastitog jezičnog područja.

Rad Kolokvija zaključila je prof. dr. Ana s. Thea Filipović, zahvaljujući svim predavačima i studentima za sudjelovanje u pripremi i radu Kolokvija, a riječ zahvale za mogućnost sudjelovanja u radu Kolokviju uime svih studenata iz Eichstätta – Ingolstadta izrekao je prof. dr. Sebastian Kießig.

Studenti s Katoličkog sveučilišta u Eichstättu – Ingolstadtu, sudionici Kolokvija, pohađaju Teološki fakultet unutar kojega se svake akademske godine za studente pojedinoga modula organizira studijsko putovanje. Ove godine za studente pastoralno-katehetskog modula unutar Teološkoga fakulteta organizirano je devetodnevno studijsko putovanje u Zagreb (tema: pastoral mladih), Sarajevo (tema: migracije i međureligijski dijalog) i Ukrajinu (tema: ekumenizam).

https://ika.hkm.hr/novosti/odrzan-medunarodni-visejezicni-istrazivacki-kolokvij-o-pastoralu-mladih/

  Povratak na sve Vijesti