10. Lipanj 2015.
Okrugli stol: "Umrežavanje vjerskih zajednica u borbi protiv trgovanja ljudima"

Žene u našoj kulturi su naučene šutnji. Šutnja o zlostavljanju. Šutnja o patnji. Šutnja o boli. Na isti način se teško progovara i o problematici žrtava trgovanja ljudima, iako smo svjesni da se to događa u našoj neposrednoj blizini. Kao vjerske zajednice, imamo dužnost progovoriti i biti glas onih koji pate, te na konkretne načine sudjelovati u nakani suzbijanja istih.

 

Upravo iz tih razloga bilo je ohrabrujuće gledati baš većinom ženska lica koja su radosno iščekivala početak rasprave kako bi sa svog vjerničkog aspekta doprinijele u viziji poslanja koju imamo pri djelovanju u rješavanju ove problematike.

 

Okrugli stol održan je u utorak 26. svibnja 2015. godine od 18:00 do 20:00 sati u dvorani župe sv. Blaža u Zagrebu. Na njemu je dan jasan osvrt na činjenicu da je trgovanje ljudima zapravo moderan izraz za porobljavanje, pojašnjeno je na koji način država sprječava trgovinu ljudima i pomaže žrtvama, te na koji način vjerske zajednice mogu dati svoj obol.

 

Sudionice i sudionici okruglog stola bili su: Maja Bukša (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), Selma Ilić (Hrvatski crveni križ), doc. dr. sc. Ksenija Magda, moderatorica (Baptistička crkva, Osijek), s. Danijela Anić (članica Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog), Monika Jerković (Rimokatolička župa Uzvišenje sv. Križa), Martina Ćosić Vuglec (Rimokatolička župa Uzvišenje sv. Križa, Siget), Marija Kraljević (Rimokatolička župa sv. Marka Križevčanina, Selska cesta), Vladimir Marić (Rimokatolička župa Isusova Uskrsnuća, Sesvetski Kraljevec), Avdo Imširović, imam (Islamska zajednica, Zagreb), Zorica Lokas (Makedonska Pravoslavna Crkvena općina u Zagrebu), Matija Magerl (Evangelička (luteranska) crkva), Ana Sekelj (Baptistička crkva u Zagrebu/Zapad), Ljiljana Habljak (Rimokatolička župa Uznesenja BDM, Remete), s. Stanka Oršolić, voditeljica projekta (Članica DSNG, ESWTR-CS, RENATE).

 

Sestra Stanka Oršolić, voditeljica projekta, tijekom uvodne riječi predočila je rezultate dobivene temeljem anketa provedenih tijekom edukativnih susreta u vjerskim zajednicama i prikazala slijed provođenja projekta. Gospođa Maja Bukša iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je zatim predstavila odredbe koje propisuju poduzimanje potrebnih mjera Nacionalnim planom za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. Godine. Istaknula je i činjenicu da je trenutno RH uz zemlju tranzita postala ujedno zemlja odredišta i porijekla žrtava trgovanja ljudima. Po svom izlaganju uputila je i otvoreni poziv svim zajednicama za sudjelovanje u izradi novog Nacionalnog strateškog dokumenta.

 

Gospođa Selma Ilić iz Hrvatskog crvenog križa govorila je o programu pomoći i zaštite i koji su oblici pomoći koji se osobi nude: od sigurnog smještaja, svakodnevne psihosocijalne podrške, humanitarne pomoći, zdravstvenih pregleda, pravnog savjetovanja, obrazovanja i uopće svega što bi prema procjeni potrebe bilo nužno pružiti. Gospođa Ilić je završila izlaganje s pozitivnom mišlju da je važno pomoći osobi da se oporavi i osnaži što su osnovni preduvjeti za samostalan život.

 

Sveopći dojam sudionika prisutnih na okruglom stolu jest taj da šira javnost i vjerske zajednice nisu dovoljno informirane o problematici žrtava trgovanja ljudima, te da je važno naglasiti kako nema adekvatne involviranosti istih u senzibiliziranju potencijalnih žrtava trgovanja ljudima.

 

Trgovina ljudima je problem koji unutar vjerskih zajednica traži međureligijski dijalog i rješenje sukladno tom dijalogu.

 

U raspravi naglasak je stavljen na činjenicu da mi kao vjernici moramo ponuditi unutar svojih vjerskih zajednica utjehu žrtvama trgovanja ljudima, te im pomoći da nađu smisao i odgovore na pitanja zašto im se dogodila ta životna tragedija, te odgovore na pitanja koju ulogu ima Bog i Crkva u cijelom procesu rehabilitacije.

 

Ponovljeni su alarmantni razmjeri siromaštva (posebice kod žena), nezaposlenosti, diskriminacije (vjerske, spolne, rasne, na tržištu rada), alkoholizam, zlostavljanje i nasilje (seksualno, psihičko, fizičko, institucionalno i ekonomsko) u Hrvatskoj, a i u svijetu, koji su glavni uzroci trgovine ljudima a koja s godinama raste.

 

Mnoge žrtve niti ne znaju da postoji izlaz iz te situacije, te trebaju pomoć i usmjerenje. Posebice je naglašena solidarnost sa žrtvama trgovanja ljudima ukoliko zatraže pomoć unutar vjerskih zajednica, jer im se dio žrtava obrati. Naravno, povezivanje i umrežavanje je ključno u pružanju adekvatne pomoći.

 

Više puta spomenuta je i činjenica važnosti prepoznavanja opasnosti bavljenjem tom problematikom, a upravo ovakvim povezivanjem dobivamo ključne informacije kako pravilno i sigurno postupati. No, najvažnija je upravo senzibilizacija potencijalnih žrtava, ponajviše adolescenata. Ukoliko se unutar vjerskih zajednica pozovu educirane osobe koje bi informirale vjernike, tada bi se stvorila veća mogućnost uključivanja vjerskih zajednica u rješavanju problema kroz eventualno otvaranje alternativnih smještaja i drugih vidova pomoći.

 

Zaključak donesen na okruglom stolu bio je da vjerske zajednice trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi dale svoj obol u ovoj važnoj problematici, jer u pitanju su ljudski životi i dostojanstvo osoba koje su žrtve modernog porobljavanja.

 

Važna misao vodilja za sve sudionike izrečena od strane doc. dr. sc. Magde glasila je: „U vjerskim zajednicama trebamo paziti da tamo gdje su nam usta, neka nam budu i djela! Nismo tako nemoćni!“.

 

mr. Marijana Ivanić Vuga

 

 

Poveznica na cjeloviti tekst .

Galerija slika:

  Povratak na sve Neformalna mreža vjerskih zajednica u borbi protiv trgovine ljudima