16. Veljača 2011.

Pierre Fourier bio je uzoran redovnik, svećenik, župnik, savjetnik vladara, reformator, osnivač kongregacijâ te odgojitelj i učitelj mladeži. Rođen je 30. studenog 1565. u Mirecourtu, u Lorraini u današnjoj Francuskoj. Godine 1585. stupio je u red augustinaca. Teološki studij završio je s velikim uspjehom na Sveučilištu Pont-a-Mousson. Za svećenika je zaređen u Trevesu 1589. Od 1597. bio je župnikom u Mattaincourtu, koji je svojim svetačkim životom i vizionarskim djelovanjem podigao na razinu uzorne župe u duhovnom i materijalnom pogledu. Zajedno s bl. Alix le Clerc 1597. utemeljio je Družbu sestara Naše Gospe koja će se posvetiti izobrazbi djevojčica. Reformirao je Regularne kanonike sv. Augustina u Lorraini i preobrazivši ih utemeljio Kongregaciju Našega Spasitelja. Umro je kao prognanik u Grayu 9. prosinca 1640. Blaženim je proglašen 1730., a svetim 1897. godine.

 

SV. PETAR FOURIER: PRVOTNI I ZAKONITI DUH INSTITUTA KĆERI KONGREGACIJE NAŠE GOSPE

 

Tražite što se najviše sviđa Bogu i što je najkorisnije svijetu. Od svih redovničkih kongregacija, koje provode aktivan život da na neki način služe bližnjemu, jedne su izabrale što se uglavnom odnosi na dobro duša i vječnost, a druge pak tjelesna djela milosrđa i sadašnji čas. Ove djevice, nasuprot, posvećene Bogu i službi bližnjega, smatrale su da je mnogo savršenije i zaslužnije, ugodnije Bogu i korisnije svijetu raditi skupa na jednom i na drugom, nego se zaustavljati samo na jednom ili samo na drugom. Stoga su uzele kao svoju zadaću da obavljaju oboje po vjernom i besplatnom poučavanju djevojčica. Na taj način one veoma koriste gotovo neizmjernom broju onih koje idu u njihove škole, ali i drugima koje ne idu; na primjer, tolikima koje će se tek roditi, svima onima koje iz tih pouka crpe i koje će još iz njih crpsti pomoć i veliku utjehu gledom na svoju dušu i na budući život; ujedno, sve ono što pripada životu u ovome vremenu. I to s razloga što se u tim školama pokušava polako, prijateljski, ustrajno i s ljubavlju, razboritošću i vještinom, uliti u te mlade duše strah Božji i njegova ljubav, kao i sve pojedinačne dužnosti jedne dobre kršćanke.
Stoga, tražeći u cijeloj Crkvi jedno isprobano redovničko pravilo, koje su ranije slijedili mnogi sveci i svetice, i jedno od najsavršenijih i puno blagosti, ljubavi prema Bogu i bližnjemu, koje bi najbolje odgovaralo njihovim nakanama, one su se zaustavile na pravilu koje je veliki sveti Augustin izabrao za sebe i za svoju dragu sestru i za sve svoje pobožne sudrugove. Slijedeći tog svetog naučitelja i svjetlo Crkve, kćeri Naše Gospe trude se provoditi apostolski život točnim vršenjem svojeg pravila, nastojeći brižno kako bi najbolje shvatile i nasljedovale savršene kreposti, djela i načine postupanja svetih apostola našega Gospodina te pobožnih, svetih i revnih djevica i žena koje su živjele u njihovu vremenu i pomagale im u osvajanju duša molitvama i dobrim primjerom, strogošću i velikim naporima.

  Povratak na sve Duhovni kutak