16. Veljača 2011.

Svemogući vječni Bože, tebi izručamo svoju Družbu. Sačuvaj u nama pravi redovnički duh i pošalji nam mnogo revnih duša koje žele slijediti Krista. Učini da budemo spremne iz ljubavi prema tebi velikodušno raditi za posvećenje svijeta. Daj da sve naše zajednice povezuje jedinstvo misli i nastojanja, da u službi Crkve, pod Marijinom zaštitom, traže u svemu tvoju volju.

  Povratak na sve Duhovni kutak