30. Prosinac 2013.
Consolata

S. M. Consolata Rajković preminula je 29. prosinca u u samostanu sestara Naše Gospe na Bukovačkoj 316 u Zagrebu u 81. godini života i 60. godini redovničkih zavjeta.
Nada Rajković, s. Consolata, rođena je 1. rujna 1933. u Varaždinu od oca Jurja i majke Marije, rođene Horvat.
U samostan sestara Naše Gospe primljena je 1952. godine, a već 1953. ušla je u novicijat. Prve zavjete položila je 1954. a doživotne 1960. godine.
Četiri godine djelovala je u Žedniku pokraj Subotice (1955. – 59.), bila je odgojiteljica kandidatica godinu dana a onda je 1960. otišla u Belgiju gdje je u Liegeu i Herbemountu provela osam godina.
Bila je vjeroučiteljica u župi sv. Blaža u Zagrebu: od 1969. do 1974., godinu dana bila je učiteljica novakinja a potom se opet vratila u župu sv. Blaža gdje je ostala do 1981. kada je izabrana za vrhovnu glavaricu Družbe. Nakon završetka šestogodišnjeg mandata bila je kućna poglavarica u samostanu u Primorskoj. Od 1990. kućna je poglavarica u samostanu u Bukovačkoj 316. Te ratne dane obilježila je velikom otvorenošću za primanje prognanika i izbjeglica u samostanu u Bukovačkoj. U jedno vrijeme bilo ih je i do 30. Bila je i ekonoma Družbe, a od 1997. do 2005. kućna poglavarica u župi Taborsko, Hum na Sutli.
Od 2005. do 2009. bila je u samostanu u Primorskoj a onda je oslabljenog zdravlja premještena u Remete da bi imala potrebnu njegu. Preminula od posljedica moždanog udara.
Ukop će biti 31. prosinca u 9.20 sati na Mirogoju.

  Povratak na sve Vijesti