25. Siječanj 2015.
24-01 petanjak6

Papa Franjo prihvatio je ostavku mons. Valtera Župana, dosadašnjega krčkog biskupa, u skladu s odredbom kanona 401 čl. 1 Zakonika kanonskoga prava, te je za novoga krčkoga biskupa imenovao fra Ivicu Petanjka, franjevca kapucina, dosadašnjega gvardijana u Osijeku, objavio je u subotu 24. siječnja u podne apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D'Errico, priopćio je Tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije. Vijest o imenovanju objavljena je istodobno u Vatikanu.

 

Fra Ivica Petanjak rođen je 29. kolovoza 1963. u Đakovu, Đakovačko-osječka nadbiskupija, u katoličkoj vjerničkoj obitelji u župi sv. Mihaela u Drenju. Srednju školu pohađao je u Osijeku (1978-1982), a potom je stupio u kapucinski novicijat u Karlobagu. U međuvremenu odlazi na odsluženje vojnog roka i po povratku dovršava novicijat i polaže privremene zavjete 4. studenoga 1984. Iste godine započinje studij teologije na KBF-u u Zagrebu.

 

Doživotne zavjete položio je u Franjevačkom redu manje braće kapucina 4. listopada 1988., a za svećenika je zaređen 24. lipnja 1990. u Zagrebu.

 

Nakon ređenja bio je zamjenik odgojitelja i prefekt sjemeništaraca u Varaždinu (1990-1991) te župni vikar i bolnički kapelan u Splitu (1991-1995). Na Papinskom sveučilištu Gregoriana studirao je crkvenu povijest (1995-2002) i godine 2002. obranio doktorsku radnju "Michelangelo Bosdari da Ragusa OFMCap., Predicatore, diplomatico, uomo di governo e guida spirituale (1653-1729)" ("Mihael Božidarević iz Dubrovnika, OFMCap. Propovjednik, diplomat, čovjek uprave i duhovni vođa (1653 – 1729)").

 

Od 2002. do 2005. služio je kao magistar bogoslova u Zagrebu. Službu provincijalnog ministra Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića obnašao je od 2005. do 2011. Služio je zatim kao župnik župe Gospe Lurdske u Rijeci i odgojitelj postulanata (2011-2014), te od kolovoza 2014. kao gvardijan u Osijeku i provincijalni definitor.

 

Od 2005. u više navrata biran je za člana Predsjedništva HKVRPP-a, a godinama vodi i Komisiju za trajni odgoj pri Konferenciji.

 

PROVINCIJAL HRVATSKE KAPUCINSKE PROVINCIJE SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA FRA JURE ŠARČEVIĆ O IMENOVANJU SUBRATA ZA BISKUPA

 

Provincijal Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića fra Jure Šarčević, predsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica, u izjavi za IKA-u u povodu imenovanja franjevca kapucina Ivice Petanjka krčkim biskupom istaknuo je kako imenovanje jednoga redovnika za biskupa, u ovom slučaju redovničkog brata kojemu je bio odgojitelj u važnom razdoblju njegove redovničke i svećeničke izgradnje, ima višestruko značenje, prije svega za hrvatsko redovništvo, za kapucine, ali i za cijelu Crkvu u našem narodu. Budući da naša Crkva ima velik broj redovničkih svećenika, osobito redovnica, važno je i mudro da ima i biskupa koji se izabiru iz redovničkih zajednica jer će tako svjedočanstvo Crkve, na razini znaka, biti još snažnije i djelotvornije, rekao je provincijal Šarčević.

 

Ističe i kako je to imenovanje svojevrsno priznanje Svetog Oca našem redovništvu za predano višestoljetno služenje Crkvi i hrvatskom narodu. Istodobno, to je odgovornost i obveza da se još više založi za ostvarenje ciljeva i očekivanja koje je postavio kada je odredio da ova 2015. bude Godina posvećenoga života. Sada je na posvećenicima da, u zajedništvu sa svojim pastirima, učine sve da neprolazna novost i radost Evanđelja postane privlačna ljudima našega vremena. Jednom riječju, da svetost, kao iskustvo posebne Božje blizine što ga redovnici žive i drugima navješćuju, uđe u naš narod i društvo. I ona će ga, tj. sam Bog, sigurno preobraziti u sretan i bolji svijet, istaknuo je fra Jure.

 

Kapucinima, a posebno bratu Ivici, imenovanje za biskupa veliki je izazov da kroz njegovo biskupsko služenje dođe još više do izražaja kapucinska karizma jednostavnosti, evanđeoskoga siromaštva, poniznoga služenja i blizine ljudima, rekao je provincijal, dodajući kako su u svijetu natjecanja i borbe, socijalne nejednakosti koja rađa nasilje, kao manji i sluge svima, redovnici, posebno kapucini, pozvani založiti se u vršenju proročke zadaće, izražavajući svoju solidarnost sa siromasima i onima na rubu te na taj način preobražavati svijet duhom evanđeoskoga bratstva. Hrvatsko redovništvo, posebice franjevci kapucini, zahvalni su papi Franji za dar biskupstva našega brata Ivice Petanjka, koji nam je udijelio u ovoj Godini posvećenoga života, zaključio je fra Jure Šarčević.

 

 

ČESTITKA MONS. ŽUPANA FRA IVICI PETANJKU

Primivši vijest da je papa Franjo 24. siječnja prihvatio odreknuće od službe pastirskog upravljanja Krčkom biskupijom, koje je podnio krčki biskup Valter Župan, i da je istodobno imenovao krčkim biskupom dr. fra Ivicu Petanjaka, člana Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, dosadašnji krčki biskup Valter Župan, zajedno sa Zborom konzultora, dekanima i cijelim krčkim prezbiterijem, redovnicima i redovnicama, te uime cijelog Božjeg naroda Krčke biskupije uputio je novoimenovanom krčkom biskupu dr. fra Ivici Petanjku srdačnu čestitku, zaželjevši mu obilje Božjeg blagoslova u nastupu i vršenju povjerene mu biskupske službe, objavljeno je na mrežnim stranicama Krčke biskupije.

 

(ika/hkvrpp)

  Povratak na sve Vijesti