12. Travanj 2015.
Međunarodni kongres za odgojitelje u posvećenom životu

U Godini posvećenog života, a u organizaciji Kongregacije za ustanove posvećenog života i društva apostolskoga života, od 7. do 11. travnja 2015., održan je u Rimu Međunarodni kongres "Živjeti u Kristu prema evanđeoskom načinu života" s podnaslovom "Formirani za posvećeni život u srcu Crkve i svijeta". Na kongresu je sudjelovalo više od 1200 odgojitelja i ostalih koji se izravno bave odgojem u redovničkim i ostalim zajednicama posvećenoga i apostolskog života iz cijeloga svijeta, a rad se odvijao na engleskome, francuskom, talijanskom, španjolskom i portugalskom jeziku.

 

Prvi radni dan započeo molitvom, te uvodnim pozdravom tajnika Kongregacije za posvećeni život mons. Josea Rodrigueza Carballa. On je podsjetio da su temeljni stavovi svakoga odgojitelja slušanje, prihvaćanje, zajedništvo i strast. Slušanje obuhvaća slušanje Boga i slušanje osoba koje su im povjerene. Prihvaćanje od njih traži da budu muškarci i žene mudri na Kristov način kako bi znali prihvatiti druge u njihovim krhkostima. Zajedništvo im omogućava da život odgoja prihvate kao hodočašće, kao temelj zajedničkoga života, bez stvaranja ovisnosti o osobama, osim ovisnosti o Kristu. Strast ih treba uvijek podsjećati da je za njih "živjeti Krist", a za to se valja hraniti evanđeljem, te dozvoliti da Krist bude prvi i jedini učitelj.

 

Drugo predavanje održala je prof. Michelina Tenace s Papinskog sveučilišta Gregoriana, a na temu "Neka u vama bude isto mišljenje kao u Kristu Isusu (Fil 2,5)" i s podnaslovom "Sa srcem Sina na putovima svijeta". Ona je istaknula da se u navedenom tekstu iz Poslanice Filipljanima mogu naći temelj odgoja, te je naznačila što znači imati isto mišljenje kao u Kristu Isusu, naglasivši da je to isto mišljenje kao u Sinu Božjemu, a to znači da valja promišljati, razumijevati na način Boga koji je prihvatio čovještvo. 

 

Treće predavanje prvoga dana održao je prof. Amedeo Cencini na temu "Dok se u vama ne oblikuje Krist (Gal 4,19)", a s podnaslovom "Formirani od Oca za cijeli život u snazi Duha Svetoga". Predavanje se bavilo osobito trajnom formacijom kao hodom cijeloga života. Predavač je započeo s onim što je nazvao procesom odozdo, gdje se vodi računa o ljudskoj senzibilnosti u odnosu na trajnu formaciju, gdje se ne smije zaboraviti da je svatko odgovoran za vlastitu senzibilnost, a ta se odgovornost ostvaruje kroz svakodnevne odluke, a ne samo kroz mjesečne duhovne obnove.

 

Drugi dan je predavanje održala s. Claudia Pena y Lillo, FSP, na temu "U njemu izabrani, pozvani, otkupljeni (Ef 1,4-7)", a govorila je o pedagogiji formacije. Prikazala je razvoj pedagogije formacije kroz povijesne faze. Jedan je bio model savršenstva u kojem se pogrešno poistovjećivalo svetost sa savršenstvom, a nije se vodilo računa o kulturalnim, strukturalnim ili ambijentalnim različitostima. Drugi je model bio model zajedničkoga obdržavanja, u kojem se težilo savršenstvu cijele skupine, pri čemu se očekivalo da čitava skupina bude uniformna. To je dovodilo do brojnih formalizama. Druga je faza bila antropološka, a razvijala se naročito nakon II. vatikanskog sabora.

 

Treća je faza došla do izražaja krajem 20. st., a obično se naziva ideološko-klasičnom. Jedan od njezinih modela, onaj mistično-kontemplativni, bio je reakcija ne prethodne faze te je ponovno naglasio potrebu za sigurnošću i za jasnim strukturama, što je dovelo do oponašanja monastičkih struktura življenja i formacije i u novim zajednicama. Drugi model, prilično različit od prvoga, model je opcije za siromahe i potrebite. U njemu se formacija događala na mjestu gdje se susreću ljudi u potrebi, a život je postao još manje strukturiran, sve do raspršenosti. Četvrta faza, ona koju bi danas trebalo naglasiti, jest faza krize i novog početka. To je model integracije i ponovnog uglavljenja u Kristu.

 

Drugo prijepodnevno predavanje održao je bibličar o. Ricardo Volo, CMF, na temu "Još ne razumijete (Mk 8,21)", a i on je govorio o poučljivosti i prijemčivosti, ali na temelju osobito Markova evanđelja, nastojeći izdvojiti stil formacije koji je Isus imao sa svojim učenicima.

 

Poslijepodnevni dio Kongresa nastavljen je u različitim jezičnim i tematskim skupinama, u kojima su sudionici mogli iznijeti i vlastita iskustva u formaciji. Teme su izabrane tako da dotiču sve aktualnosti posvećenog i apostolskog života. Na kraju dana izneseni su rezultati rada u skupinama, a dan je završen zajedničkom molitvom.

 

Trećeg dana Međunarodnoga kongresa za odgojitelje rad je započeo molitvom koju su animirali sudionici s afričkoga kontinenta.

 

Prvo predavanje održala je s. Lola Arrieta, CCV, s Papinskog sveučilišta Comillas u Madridu, a na temu "Neka vaša ljubav raste u poznavanju i potpunom razlučivanju". Na početku se pitala koja je tajna življenja ljubavi u celibatu sa svom slobodom, s radošću i zauzetom strašću. To ju je potaklo da iščitava Poslanicu Filipljanima pod vidom afektivnosti i seksualnosti. U središnjem dijelu predavanja istaknula je potrebe formacije u današnjem svijetu koje su uvjetovane stanjem u kojem se danas nalaze mladi, a koje uključuje rane i traume.

 

Drugo predavanje održao je o. Michale Mc Guire, SJ, s Papinskog sveučiliša Gregoriana u Rimu. Govorio je o formaciji odgojitelja, te o kriterijima i ciljevima formativnoga hoda. Proces formacije on je prije svega prikazao kao proces sazrijevanja, pa je formacija istodobno duhovna, ljudska i relacionalna avantura. Kao i prethodnih dana, nakon prijepodnevnih predavanja, sudionici su imali prilike za svojim stolovima u manjim skupinama podijeliti utiske, razmijeniti iskustva i formulirati pitanja na koja su potom predavači odgovarali.

 

Poslijepodnevni rad nastavljen je u obliku okrugloga stola na kojem su iznesena različita iskustva iz formacije u vrlo različitim kontekstima s obzirom na karizmu i na kulturu. Dan je završen molitvom. 

 

U subotu 11. travnja, posljednjeg dana Međunarodnog konresa na kojem je sudjelovalo oko 1200 odgojitelja u posvećenom životu iz 500 različitih karizmi i 106 zemalja svijeta, sudionici su proslavili zajedničku misu u bazilici Sv. Petra. Slavlju je predsjedao kardinal Joao Braz de Aviz, pročelnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

 

Nakon mise, sve sudionike Kongresa primio je papa Franjo u posebnu audijenciju u Dvorani Pavla VI. U popodnevnom dijelu posljednjega dana Kongresa održan je forum na kojem su sudjelovali kardinal Beniamino Stella, pročelnik Kongregacije za kler, mons. Jose Rodriguez Carballo, tajnik Kongregacije za posvećeni život, i mons. Vincenzo Zani, tajnik Kongregacije za katolički odgoj.

 

Pokušali su dati međudikasterijsko viđenje odgoja u posvećenom životu. Međunarodni kongres odgojitelja u posvećenom životu, prvi takve vrste u povijesti, završen je predstavljanjem Završne poruke Kongresa i zajedničkom molitvom svih sudionika. /IKA

Galerija slika: (kliknite na sliku za uvećanje)

  Povratak na sve Vijesti