Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Ako poglavarica ne ide naprijed i ako nije revna, cijela zajednica čami i vene!
 • Treba sve primiti sa strpljivošću i zahvaljivati Gospodinu koji sve zlo okreće na naše dobro!
 • Redovnički život je jedna vrsta neba, gdje se smiju činiti samo sveta djela, djela koja stvaraju svece!
 • Budite milosrdne samaritanke za sve one koji su postali žrtvom duševne bijede u neznanju!
 • Skromnost je banka s velikim prihodom!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Da bi ušli, moramo se truditi!
 • Uvijek naprijed, nikad nazad!
 • Tebi MAJKO na čast danas sve, sve dobro što učinim!
 • Sva ću se skloniti i predati tebi, tvojoj ljubavi, o Majko najbolja!
 • Što je dublja tuga, to je bliže BOG!
 
pročitajte više