Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Osvojiti jednu jedinu dušu, više je nego stvarati svjetove!
 • Ako poglavarica ne ide naprijed i ako nije revna, cijela zajednica čami i vene!
 • Da, Božanska Providnosti, dajem ti se bez pridržaja! Hoću da poznajem samo tu Providnost!
 • Bože moje duše! Ništa me ne može rastaviti od ljubavi Tvoje. Ni kušnje, ni trpljenja, ni siromaštvo, ni glad, bolesti, pa ni sama smrt. Ništa! Ni svijet, ni pakao ne će me rastaviti od ljubavi moga Otkupitelja i Boga!
 • Lako je nositi zakrpanu haljinu, ali je teško imati strpljivu dušu!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Vrata kroz koja se ulazi u blaženstvo tijesna su, a put koji vodi k blaženstvu uzak je.
 • Moj cilj je Bog, ono što On hoće.
 • Što je dublja tuga, to je bliže BOG!
 • Samoća je domovina jakih!
 • Dobro ne čini buke, niti buka dobra,
 
pročitajte više