Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Redovnica Naše Gospe imat će prema djeci dušu djevice, a srce majke!
 • Što koristi dati čovjeku mnogo znanja, a ne naučiti ga da bude dobar?
 • Da, Božanska Providnosti, dajem ti se bez pridržaja! Hoću da poznajem samo tu Providnost!
 • Oni koji ne plaćaju rado, imaju uvijek dugove!
 • Budite milosrdne samaritanke za sve one koji su postali žrtvom duševne bijede u neznanju!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Što je dublja tuga, to je bliže BOG!
 • Moj cilj je Bog, ono što On hoće.
 • Nastojmo da čistom nakanom i nesebičnom ljubavlju težimo samo za Bogom!
 • Veselje dolazi od čiste savjesti
 • Nikada neću k Bogu doći ako ne uklonim sve ono što se Bogu protivi!
 
pročitajte više