Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Redovnica Naše Gospe imat će prema djeci dušu djevice, a srce majke!
 • Važne stvari koje moraju trajati, nisu nikad dovršene i zrele u času rađanja!
 • Bog je dobar, On je samo dobar!
 • Činite sve iz žeđi za Bogom. Sve kao djelo Božje, koje dugujete Bogu, koje Bog zapovijeda, koje Bog nagrađuje i u kojem Bog ne će naći nikakve nemarnosti!
 • Nema ništa čime bih više Presvetu Djevicu mogli častiti do ljubavi prema njenom Sinu; kao što ni Isusu ništa nije milije od ljubavi i čašćenja koje iskazujemo njegovoj Majci!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Prava i sabrana molitva dizat će se prema nebu iz duše: smirene, krotke, blage.
 • Uvijek naprijed, nikad nazad!
 • Radost je sjećanje na Boga!
 • Sva ću se skloniti i predati tebi, tvojoj ljubavi, o Majko najbolja!
 • Da bi ušli, moramo se truditi!
 
pročitajte više