Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Oni koji ne plaćaju rado, imaju uvijek dugove!
 • Lako je nositi zakrpanu haljinu, ali je teško imati strpljivu dušu!
 • Ništa na ovom svijetu nije sigurno osim Boga ljubiti, Njemu ugoditi, biti mu savršeno poslušan i u svemu se u njega pouzdavati!
 • Treba sve primiti sa strpljivošću i zahvaljivati Gospodinu koji sve zlo okreće na naše dobro!
 • Prilika je vješta, varava i brzo prolazi ne čekajući nikoga. A obično nema čuperka na zatiljku, za koji bi je mogao uhvatiti i zadržati kad pobjegne!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Tebi MAJKO na čast danas sve, sve dobro što učinim!
 • Vrata kroz koja se ulazi u blaženstvo tijesna su, a put koji vodi k blaženstvu uzak je.
 • Sva ću se skloniti i predati tebi, tvojoj ljubavi, o Majko najbolja!
 • Prava i sabrana molitva dizat će se prema nebu iz duše: smirene, krotke, blage.
 • Veselje dolazi od čiste savjesti
 
pročitajte više