Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Budite milosrdne samaritanke za sve one koji su postali žrtvom duševne bijede u neznanju!
 • Imajmo uvijek pred očima zajedničko dobro naše Kongregacije!
 • Odgajajte ih tako da dobiju nebo i postanu sveci!
 • Treba sve primiti sa strpljivošću i zahvaljivati Gospodinu koji sve zlo okreće na naše dobro!
 • Bože moje duše! Ništa me ne može rastaviti od ljubavi Tvoje. Ni kušnje, ni trpljenja, ni siromaštvo, ni glad, bolesti, pa ni sama smrt. Ništa! Ni svijet, ni pakao ne će me rastaviti od ljubavi moga Otkupitelja i Boga!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Svako djelo dobro izvršeno, najbolja je priprava na smrt.
 • Način na koji se dajemo Bogu ili bližnjemu vrijedi više nego sam dar!
 • Da bi ušli, moramo se truditi!
 • Moj cilj je Bog, ono što On hoće.
 • Nikada neću k Bogu doći ako ne uklonim sve ono što se Bogu protivi!
 
pročitajte više