Misli sv. Petra Fouriera

 
 • Redovnički život je jedna vrsta neba, gdje se smiju činiti samo sveta djela, djela koja stvaraju svece!
 • Redovnica Naše Gospe imat će prema djeci dušu djevice, a srce majke!
 • Odgajajte ih tako da dobiju nebo i postanu sveci!
 • Da, Božanska Providnosti, dajem ti se bez pridržaja! Hoću da poznajem samo tu Providnost!
 • Oni koji ne plaćaju rado, imaju uvijek dugove!
 
pročitajte više
 

Misli Majke Alix le Clerc

 
 • Marija je vaša dobra Majka, idite k Njoj s pouzdanjem. Jer ako joj želite vjerno služiti, ispunit će vam to što molite.
 • Ne mogu propustiti ništa od onoga što Bog traži od mene.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Terezije Gerhardinger

 
 • Nikada ne dopusti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće biti sretniji.
 • Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.
 
pročitajte više
 

Misli Majke Roze Anuncijate Kopunović

 
 • Samoća je domovina jakih!
 • Da bi ušli, moramo se truditi!
 • Radije ću Boga veseliti, nego očekivati da mi Bog daje veselje!
 • Prava i sabrana molitva dizat će se prema nebu iz duše: smirene, krotke, blage.
 • Način na koji se dajemo Bogu ili bližnjemu vrijedi više nego sam dar!
 
pročitajte više