12. Ožujak 2011.

Dana 12. ožujka stavljena je na Internet nova stranica Družbe, s ažurnim sadržajem i fotografijama. Nadamo se da će biti korisna i zanimljiva. Članice Družbe i suradnike potičemo da slanjem priloga doprinesu kvaliteti stranice. Komentari, ispravke i prijedlozi su dobrodošli.

  Povratak na sve Vijesti