1. Ožujak 2015.
Sudionice

Trgovanje ljudima je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje – zemlje u političkoj i ekonomskoj tranziciji, nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju, zemlje u ratu i postkonfliktne zemlje, koje se pojavljuju kao zemlje porijekla i tranzita žrtava, kao i ekonomski razvijenije zemlje koje se pojavljuju kao zemlje destinacije.*

 

U sklopu projekta „Senzibiliziranje vjerskih zajednica u Hrvatskoj za problematiku trgovine ljudima (poglavito ženama)“, održat će se tijekom 2014./2015. godine 9 edukativnih susreta o trgovini ljudima u 9 različitih vjerskih zajednica u gradu Zagrebu.

 

22. veljače 2015. od 14:00 do 17:00 sati u Islamskom centru Zagreb održan je Četvrti edukativni susret.

 

Program susreta činilo je ispunjavanje različitih zadataka (upitnik, anketa, rad u skupinama, molitva) i izlaganje o temi trgovine ljudima.

 

Projekt je podržalo Europsko društvo žena u teološkom istraživanju – Hrvatska sekcija (ESWTR-CS), a financira Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) iz Omiša.

 

Cilj projekta je uvidjeti kako se vjerske zajednice mogu uključiti i pomoći oko problematike trgovanja ljudima koja nadilazi granice, vjere, kulture i narode.

 

Voditeljica projekta je č. s. Stanka Oršolić iz Družbe sestara Naše Gospe – Zagreb

 

Na Četvrtom edukativnom susretu, osim časnih sestara Stanke Oršolić i Milke Zečević-Tadić, učestvovalo je 30 osoba (4 imama, 5 mualime, 13 učenika Islamske gimnazije, 7 studenata i spisateljica Maja Brajko-Livaković)

 

Prvo su svi učesnici ispunili jednu anonimnu anketu u kojoj su izrazili svoje stavove po pitanju trgovine ljudima

 

Nakon toga je organizirana Vježba vezivanja u kojoj su se prisutni podijelili u grupe po dvoje a potom su jedno drugom vezivali ruke. Nakon toga su izrazili svoje impresije kako su se osjećali kad su bili vezani ali i kao onaj koji veže drugog.

 

Potom je s. Stanka imala jedno vrlo zanimljivo i inspirativno izlaganje o ropstvu i trgovini ljudima. Donosimo vam rezime toga izlaganja:

 

Članak 4. Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima glasi: Trgovanje ljudima znači vrbovanje, prijevoz, premještanje, skrivanje ili prihvat osoba, uz primjenu prijetnje ili sile ili drugih oblika prinude, otmice, prijevare, obmane, zloporabe ovlasti ili osjetljivog položaja ili uz davanje ili primanje novčanih sredstava ili drugih koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, a u svrhu njezina iskorištavanja u najmanju ruku, uključuje iskorištavanje prostituiranja drugih osoba ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili pružanje usluga, ropstvo ili ropstvu slične odnose, služenje ili odstranjivanje tjelesnih organa.

 

Trgovanje ljudima je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje – zemlje u političkoj i ekonomskoj tranziciji, nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju, zemlje u ratu i postkonfliktne zemlje, koje se pojavljuju kao zemlje porijekla i tranzita žrtava, kao i ekonomski razvijenije zemlje koje se pojavljuju kao zemlje destinacije.

 

Cilj trgovine ljudima je ostvarivanje zarade (ili neke druge koristi) kroz eksploataciju, bilo da se radi o seksualnoj eksploataciji, prinudnom radu, prinudnom prosjačenju, prinudi na vršenje krivičnih djela, ilegalnom usvojenju, prinudnim brakovima, trgovini organima ili nekom drugom obliku.

 

Iako se neke grupe češće pojavljuju kao žrtve nego druge, činjenica je da žrtva trgovine ljudima može biti svako – i muškarci i žene, i dječaci i djevojčice, nezavisno od svog porijekla, godina, nacionalne pripadnosti, obrazovanja, socijalnog statusa ili neke druge osobine.

 

Žrtve trgovine ljudima su osobe najrazličitijeg porijekla i socijalnog statusa. Siromaštvo je samo jedan od uzroka trgovanja ljudima.

 

Trgovanje ljudima može biti međunarodno/prekogranično i interno/lokalno. Zato žrtve nisu uvijek stranci ili ilegalni migranti. Trgovanje ljudima može se odigravati unutar granica jedne zemlje, a ljudi mogu biti i vrbovani i eksploatirani u sopstvenoj zemlji.

 

I trgovac ljudima može biti svako – najrazličitiji muškarci i žene imaju svoju ulogu u lancu trgovine ljudima, od vrbovanja do eksploatacije, a vrlo često su to osobe od povjerenja, srodnici, čak i članovi uže obitelji, kao i ljudi koje žrtva poznaje duži vremenski period; s druge strane, eksploataciju može vršiti i nepoznata osoba koju je žrtva upoznala tražeći posao, mogućnost za školovanje u drugoj zemlji ili drugom gradu, brak i sl. Trgovanje ljudima često funkcionira kao „obiteljski posao“ u kome svaki član obitelji ima svoju ulogu.

 

Iako se žene najčešće prodaju i kupuju u cilju seksualne eksploatacije i prinudne prostitucije, žrtve trgovanja ljudima mogu biti i muškarci. Muškarci su obično izloženi radnoj eksploataciji, ali mogu biti žrtve i drugih oblika eksploatacije.

 

Djeca su najosjetljivija grupa žrtava trgovanja ljudima. Ona se iskorišćavaju za prinudnu prošnju, seksualnu eksploataciju, prinudni rad, rad u kući, prinudnu prostituciju ili prinudnu vojnu službu (npr. djeca vojnici). Broj djece koja postaju žrtve trgovanja ljudima je u porastu.

 

Postoji nekoliko oblika trgovanja ljudima:

– Seksualna eksploatacija i prinudna prostitucija

– Prinudni rad

– Prinudno prosjačenje

– Prinuda na vršenje krivičnih dela

– Trgovina organima (prinudno uzimanje organa radi njihove prodaje)

– Prinudni rad u kući

– Prinudni brakovi

 

Poslije izlaganja sestre Stanke prisutni su se podijelili u pet grupa. Svaka grupa je dobila po jednu dirljivu priču na osnovu koje je svaka grupa nacrtala plakat kao poruku kojom su željeli senzibilizirat ljude za problem trgovanja ljudima.

 

Potom je svaka grupa izložila svoj plakat koji je jedan od članova obrazložio a ostali su ga dopunili i objasnili svoju poruku.

 

Na kraju smo svi prisutni uputili molitvu Uzvišenom Bogu tako što je svaki učesnik izgovorio po jednu rečenicu molitve dok su ostali uglas izgovarali AMEN! odnosno AMIN!

 

 

Ovaj Četvrti edukativni susret, za sve nas učesnike, bio je jedno izuzetno iskustvo. Stekli smo nove spoznaje o ovoj jednoj od najtežih rak rana suvremene civilizaciji i sve nas je dodatno senzibilizirao da se još odlučnije uključimo u rješavanje ovog, jednog od najvećih problema suvremenog svijeta.

 

 

Molitva za žrtve trgovanja ljudima

 

Bože,

tuga nas obuzima

kad pomislimo na izrabljivanje djece i odraslih

radi prisilnog rada ili seksualnog iskorištavanja.

Obespravljeni, prevareni, uplašeni, nemoćni,

izručeni su trgovcima koji njima trguju.

Izgubili su povjerenje u ljude i u Tebe.

 

 

Bože,

onemogući zlostavljače u njihovim djelima

protiv dostojanstva svake ljudske osobe

i zaštiti žrtve trgovinom ljudima.

Nama pomozi da budemo solidarni sa žrtvama,

da ujedinjeni pronađemo načine njihova oslobađanja za slobodu

koju si darovao svima

i da im u trenutcima oporavk

budemo potpora i pomoć .

Amen.

 

Prema: Sr. Gen Cassani, SSND (CP)

Avdo Imširović, Islamska zajednica.hr

Galerija slika:

  Povratak na sve Neformalna mreža vjerskih zajednica u borbi protiv trgovine ljudima