25. Ožujak 2016.

Dragi prijatelji i suradnici!

Uskrs - milosni događaj uprisutnjenja dovršetka vazmenog otajstva potiče nas da životom i riječju naviještamo Radosnu vijesti da je Isus živ, da je Pobjednik nad grijehom i smrću. Kad se u životu borimo protiv grijeha u sebi i oko sebe, kad čeznemo za svetošću i zauzimamo se za život, možemo pridonijeti promjeni našeg malog ali stvarnog dijela svijeta. Možemo se otvoriti susretu s ljudima u kojima onda susrećemo Isusa Uskrsloga.

Želeći vam sretan i blagoslovljen Uskrs, s vama na sve velike nakane svijeta današnjice mole članice

Družbe sestara Naše Gospe – Zagreb  

  Povratak na sve Duhovni kutak