24. Prosinac 2013.
Štalica Samuela

Kao i onda kad je "punina vremena nadošla" i nama danas Bog progovara o svojoj želji da spasenje dosegne svakog čovjeka.

Oko sebe pronalazimo razna tumačenja svijeta i života koja nas pokušavaju zastrašiti i izazvati malodušnost. Ipak, kad nam je srce pozorno na Božju blizinu, oči nam vide više Njegovih znakova u svijetu, u sebi i oko sebe.

Božje spasenjsko djelovanje vidimo i u malim koracima koje smo učinili tijekom protekle građanske godine. Usudimo se radovati svemu jednostavnom i lijepom! Da bi toga bilo što više  i za druge ljude oko nas usudimo se založiti za zaštitu i unaprjeđenje ljudskoga dostojanstva, posebno tamo gdje je ono ugroženo.

Tada će nam svima i nova godina biti blagoslovljena i sretna. To vam svima želimo!

  Povratak na sve Duhovni kutak