6. Travanj 2011.

OČEKIVANJE

 

Sada ću, Oče, iz ruku tvojih

primiti divni, najljepši dar:

O, bit će radost svih dana mojih…

već srce ćuti božanski žar.

 

Sam će mi Isus u srce doći.

što anđelima čistim je raj…

O, moja radost ne može proći;

od nje će ostat u srcu sjaj.

 

Sada ću, Oče, iz ruku tvojih

primiti divni, najljepši dar;

O, bit će radost svih dana mojih…

srce mi ćuti božanski žar.

 

DANAS

Danas meni zora Danas meni srce

sretni danak javlja, tako burno tuče,

danak slatke sreće danas mene k Isusu

i najvećeg slavlja. želja žarka vuče.

 

Danas mi sunce Danas moja duša

žarče lice zlati, hram će postat bijel

danas mene anđeo danas neka kliče

k Bogu mome prati. sa mnom svijet taj cijeli.

 

 

DRAGI NAŠI RODITELJI

 

U najljepši dan života

dižem k nebu ruke svoje,

i blagoslov zovem Božji ,

na roditelje mile moje.

 

I danas na Prvu pričest

neka kliče srce vaše

jer je k stolu Gospodnjemu

pristupilo dijete vaše.

 

Oče, majko, na taj danak,

sve ću pjesme pjevat svete,

na taj danak prepun sunca,

za vas molbe k nebu lete.

 

 

EUHARISTIJA

 

Tamo u malom bijelom kruhu,

tamo na sredini oltara,

Isus me čeka, a u mom srcu

želja se za njim otvara.

 

O dođi, Isuse, k meni!

u moje srce dođi!

pa onda sa mnom u školu, na posao,

u igru – svakuda pođi!

 

 

LJUBAV SAMA

 

Mama kaže da sam dobar;

da sam njeno zlato.

Je si l' sa mnom TI, Isuse,

zadovoljan tako?

 

Ja bih rek' o da si više

nego moja mama,

u Tebe je srce vel' ko

to je ljubav sama.

 

 

TIJELO KRISTOVO

 

Sa oltara iz Tijela Kristova,

izvire Crkvi sva snaga,

sa toga vrutka vječnog života,

ističe utjeha blaga.

 

Iz ovog vrela crpe jakost

svi tužni, nevoljni, bijedni,

na tom se Suncu griju i jače

svi pravde, ljubavi žedni.

 

Ostani Kriste, s nama dovijeka

mi ti se klanjamo smjerno

naše će srce ostati Tebi

do kraja života vjerno.

 

 

 

ISUSE

 

O, Isuse, ti me možeš

očuvati čista,

da u meni krsna milost

uvijek novim sjajem blista.

 

O, Isuse, ti me možeš

učiniti jakim

da pobjednik s Tobom budem,

boreći se sa zlom svakim.

 

O, Isuse, Ti me možeš

učiniti svetim,

da ljubavi divnom stazom

Tvoj put vjerno slijedim.

 

O, Isuse, zato Tebi

dajem svega sebe,

da odsada cijelim bićem

volim jako Tebe.

 

 

 

TEBI KRISTE

 

Tebi, Kriste, u mom srcu

svom se dušom danas klanjam,

tebi srce moje mlado

i sav život ja poklanjam.

 

Ti mi srce čistim čuvaj

nebeskom ga krijepi hranom,

da uzmogne vazda biti,

tebi milim, svetim stanom.

 

 

U SVEČANOM ČASU

 

U svečanom ovom času

znam i vi bi biti htjeli

Isusovo milo cvijeće

i anđeli ko mi bijeli.

 

Ovjenčano naše čelo

i haljina bijela, čista,

pričaju nam svima danas:

primili smo jutros Krista.

 

O, molite skupa s nama

dobrog našeg Krista Kralja

da bjelinu našu nikad

grijeh ni pako ne okalja.

 

ZAHVALA

 

 

Prvo dijete:

Svi bi redom govorili

sad o svojoj sreći,

dopustite, lijepo molim

meni koju reći:

 

Za sve što je naše srce

doživjelo danas,

znate tko je doprinjeo

k tomu ovdje danas?

 

Drugo dijete:

O, znam, to je naša dobra

i premila mama.

 

Prvo dijete:

Još je netko! Misliš da nas

ona voli sama?

 

Uz mamu je nastojao

za me tata moj,

da uzmogne sudionik

bit u sreći toj.

 

Zajedno:

Roditelji naši dragi,

što ćemo vam reći?

Sada « HVALA « - a ostalo

kad budemo veći!

  Povratak na sve Duhovni kutak