Potreba prosvjećivanja i odgoja, a potom i osnuci Kongregacija Naše Gospe vezani su uz imena muževa i žena, koje su se Bogu posvetile i postale uzor i poticaj tisućama djevojaka, koje i danas žive istu karizmu:

- sv. Petar Fourer (1565.-1640.),
- bl. Alix le Clerc (1576.-1622.),
- bl. Terezija Gerhardinger (1797.-1879.),
- Marija Terezija Franz (1825.-1911.) i
- M. Roza Anuncijata Kopunović (1887.-1956.).

Oni pripadaju različitim povijesnim razdobljima i geografskim kontekstima uz koje je vezan nastanak i povijesni razvoj naše družbe. No, svi su oni slijedili isto nadahnuće: iz ljubavi prema Isusu Kristu posvetiti se odgoju siromašne i zapuštene djece i mladeži, poglavito ženske. 
U vrijeme kada su škole bile luksuz, koji su si mogli priuštiti samo bogati, oni su podizali odgojne ustanove za siromašne djevojčice i djevojke. Bilo je to nešto vrlo smjelo i progresivno za vladajući mentalitet tadašnjega društva koji je podržavao postojeće socijalne razlike. Ti veliki likovi naše duhovne baštine zadužili su nas svojim životima i karizmom.
Sv. Petar Fourier je 1597. godine sa bl. Majkom Alix le Clerc u Francuskoj osnovao Kongregaciju Naše Gospe – Kanonikinje svetog Augustina, redovničku družbu koja se posvetila siromašnim djevojčicama i djevojkama, učeći ih čitati, pisati, računati, crtati, pjevati i plesati, tumačeći im temelje kršćanskog nauka, čestitog života i kućne higijene.
Godine 1789., s početkom Francuske revolucije, Kongregaciju je pogodio jedan od najstrašnijih udaraca - ni jedan samostan u Francuskoj nije ostao pošteđen.  Kongregacija je tijekom 19. stoljeća i početkom 20. doživjela još nekoliko puta uništenje i uskrsnuće - kao rijeka ponornica.

Ono što je učinila revolucija u Francuskoj, to je napravio liberalizam u Njemačkoj. Čim je uništena posljednja kuća u Njemačkoj, našao je čovjeka koji će obnoviti Kongregaciju “Naše Gospe”. Bio je to Mihovil Wittmann, župnik u Regensburgu, kasnije biskup u Neunburgu, po svojoj duši i idejama blizak sv.Petru Fourieru.

Po svojem kapelanu osnuje državnu školu, a za učiteljice odabere tri bivše pripravnice redovnica ‘Naše Gospe’. Među njima je bila i Karolina Gerhardinger, redovničkim imenom Marija Terezija od Isusa, koja će postati obnoviteljica Kongregacije u Njemačkoj. Župnik Wittmann ih je nastojao što bolje uvesti u duh sv. Petra Fouriera i tradicije Reda. Družba se nastavila širiti u Češku.
Jedinstvo koje je Karolina sestrama stavljala na srce, bilo je ranjeno prvim odcjepljenjem u Češkoj po Mariji Tereziji Franz. Ali vjernost karizmi učinit će da će i pod njezinim vodstvom preko Češke i Mađarske nicati škole, internati i dječji vrtići i na području Bačke, gdje i počinje povijest ove naše sadašnje Družbe.

Družba sestara Naše Gospe – Zagreb je samostalna redovnička ustanova nastala u Subotici 1930. godine. Prva je vrhovna glavarica Družbe, koja je imala sjedište u Subotici, bila s. Marija Anunciata Kopunović. Ona je uz pomoć biskupa Lajče Budanovića odgojnu karizmu sestara Naše Gospe počela njegovati za hrvatske djevojčice. Zbog političkih prilika u godinama prije II. svjetskog rata htjeli su upravu prenijeti u Hrvatsku, u Zagreb. U tome su naišli na pomoć i suradnju bl. kardinala Alojzija Stepinca. Kuća Matica je 1941. iz Subotice prenesena u Zagreb. To je novi početak na istim korijenima.

Sveti Petar Fourier, prezbiter
Pierre Fourier bio je uzoran redovnik, svećenik, župnik, savjetnik vladara, reformator, osnivač kongregacijâ te odgojitelj i učitelj mladeži.
Rođen je 30. studenog 1565. u Mirecourtu, u pokrajini Lorraini u današnjoj Francuskoj. 1585. stupio je u red augustinaca. Teološki studij završio je s velikim uspjehom na sveučilištu Pont-à-Mousson. Za svećenika je zaređen u Trèvesu 1589. Od 1597. bio je župnikom u Mattaincourtu, koji je svojim svetačkim životom i vizionarskim djelovanjem podigao na razinu uzorne župe u duhovnom i materijalnom pogledu. Zajedno s bl. Alix le Clerc 1597. utemeljio je Družbu sestara Naše Gospe da se posveti izobrazbi djevojčica. Reformirao je regularne kanonike sv. Augustina u Lorraini i utemeljio Kongregaciju Našega Spasitelja (salvatorijance). Umro je kao prognanik u Grayu 9. prosinca 1640. Blaženim je proglašen 1730., a svetim 1897. godine. Spomendan mu je 9. prosinca.

Blažena Alix le Clerc, djevica
Rođena je 2. veljače 1576. u uglednoj građanskoj obitelji u Remiremontu. U sedamnaestoj godini života Gospodin ju je pohodio bolešću koja ju je ponukala na čitanje duhovne literature i na produbljivanje duhovnoga života. To ju je iskustvo postupno vodilo do odluke da sav svoj život posveti Bogu. Kada je imala dvadeset godina, njezina obitelj se doselila u selo Hymont koje je pripadalo župi Mattaincourt, kamo je kao župnik došao sv. Petar Fourier.
Godine 1597. Alix je s nekoliko družica položila redovničke zavjete i time odlučila potpuno se posvetiti Bogu kako bi činila svako moguće dobro. «Kuća u kojoj bi se činilo svako moguće dobro» iz vizije bl. Alix le Clerc, za sv. Petra Fouriera značila je početak osnivanja besplatnih javnih škola za odgoj i obrazovanje zapuštene ženske mladeži, čime će se baviti novoosnovana kongregacija koju je stavio pod zaštitu Presvete Djevice kao Kćeri Naše Gospe.
Alix le Clerc umrla je 9. siječnja 1622. u Nancyu. Blaženom je proglašena 1947. Spomendan joj je 9. siječnja.

Blažena Terezija od Isusa Gerhardinger, djevica
Karolina Gerhardinger, M. Terezija od Isusa, rođena je 20. lipnja 1797. u Stadtamhofu kod Regensburga u Njemačkoj. Pohađala je školu koju su vodile sestre «Kanonikinje Naše Gospe». Nakon što se 1809. samostanska škola ovih sestara u Stadtamhofu iz političkih razloga (sekularizacija) morala zatvoriti, Karolina je na poticaj svoga župnika Georga Wittmanna sama postala učiteljicom i radila u toj službi od 1812.-1833. godine. Kada su došle povoljnije prilike ona je 1833. u Neunburgu vorm Wald osnovala novu kongregaciju čije će članice kao kvalificirane i kompetentne učiteljice djevojčicama iz nižih društvenih slojeva osigurati solidnu izobrazbu. Marija Terezija od Isusa Gerhardinger 1834. položila je doživotne zavjete i postala prvom vrhovnom glavaricom novoosnovane Družbe siromašnih školskih sestara Naše Gospe. Svojim je sestrama osim revnosti u prosvjećivanju i odgoju siromašnih djevojčica posebno stavljala na srce rad na međusobnom jedinstvu.
Umrla je 9. svibnja 1879. u Münchenu. Blaženom je proglašena u Rimu godine 1985. Spomendan joj je 9. svibnja.

Roza Anuncijata Kopunović, prva vrhovna glavarica Družbe sestara Naše Gospe - Zagreb
Marija Roza Anuncijata Kopunović rođena je 1887. u Subotici, danas Republika Srbija. Pohađala je pučku i građansku školu kod redovnice Družbe sestara Naše Gospe u Subotici, izbliza upoznala i pratila rad sestara te im se odlučila pridružiti. Po svršetku građanske škole, otišla u Kaloču u Mađarskoj, gdje je 1904. primljena kao kandidatica u matičnu kuću Družbe.
U kaločkom samostanu Anastazija Kopunović nastavila je školovanje na Učiteljskoj školi a zatim završila redovničku formaciju i položila redovniče zavjete.   Nakon zavjeta s. Roza je u Mađarskoj bila učiteljica u raznim školama dok 1919. kad se vratila u Suboticu kao redovnica i učiteljica. Tu se povezala sa svećenikom Ljudevitom (Lajčom) Budanovićem, župnikom župe sv. Terezije u Subotici. Zajedno su poradili na uvođenju hrvatskoga jezika u bačke škole.
Zbog složenih političkih i nacionalnih prilika zajednica sestara u Bačkoj osnovale su novu samostalnu redovničku ustanovu pod nazivom Družba bačkih siromašnih sestara učiteljica od Naše Gospe za čije se utemeljenje smatra dan 1. siječnja 1931., a Kongregacija za redovnike u Rimu imenovala je s. Rozu Kopunović njenom prvom vrhovnom poglavaricom. Nadbiskup Stepinac je 17. kolovoza 1941., na temelju ovlasti koje mu je dala Kongregacija za redovnike, odobrio prijenos matične kuće iz Subotice u Zagreb.
Po dolasku u Zagreb, majka Anuncijata pronašla je velikoga prijatelja u osobi zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca. Ostala je vrhovna glavarica do 1946. godine. Umrla je u Subotici 1956. godine.