29. Studeni 2015.
Advent 2015. u KKC

 U sklopu prvog adventskog susreta, Kršćanski kulturni centar organizira 2. 12. 2015. u 19:30 u Gundulićevoj 10, Zagreb, izlaganje i radionicu na temu Razumijevanje modernog ropstva, s. Stanka Oršolić, DSNG i radionicu, Anita Dekanić i Ana Sekelj.

Na taj datum se obilježava Međunarodni dan ukidanja ropstva.

U prvoj nedjelji Adventa zahvalimo Gospodinu na daru slobode i solidarizirajmo se sa žrtvama modernog ropstva.

S radošću Vas očekujemo!"
S. Stanka Oršolić, DSNG

  Povratak na sve Najave događanja